Radiatoru skalošana

Skalojam apkures sistēmu kopumā vai pa elementiem - katli, cauruļvadi, siltummaiņi, radiatori.

Ūdensapgādē

Dzeramais ūdens Latvijā bieži ir ar augstu dzelzs saturu un cietību. Dzelzs rada nevēlamas nogulsnes, aizsērējumus, bojā santehniku, ūdens kļūst duļķains un ar nepatīkamu metālisku piegaršu. Augsta ūdens cietība izraisa katlakmens nogulšņu veidošanos, jo īpaši karstā ūdens un apkures sistēmās, kas noved pie aizsērējumiem, traucētas karstā ūdens padeves, zemas siltumatdeves un lielāka kurināmā patēriņa. Problēmas rada arī ūdenī dabiski esošo mikroorganismu savairošanās, kas novērojama kā bioloģisks apaugums jeb gluma masa caurulēs, nepatīkama ūdens smaka un garša. Atsevišķos gadījumos iespējama arī slimības izraisošu mikroorganismu iekļūšana ūdens sistēmās, kas var radīt cilvēku saslimstību, parasti ar zarnu trakta slimībām. Veicam dzeramā ūdens apgādes sistēmu un to iekārtu attīrīšanu/dezinfekciju/skalošanu profilaktiskos nolūkos, pie paaugstinātas ūdens duļķainības vai mikrobioloģiskā piesārņojuma. Veicam visas sistēmas apkopi sākot no ūdens ieguves, attīrīšanas, uzglabāšanas, transportēšanas sistēmām, beidzot ar apgādes sistēmām dzīvokļos. Veicam arī ūdens analīzes.

Urbumu skalošana un dezinfekcija

Problēma: pasliktinājusies ūdens kvalitāte!
P aaugstināta ūdens duļķainība un dzelzs koncentrācija, aizsērējis urbuma filtra slānis vai siets - samazinājusies urbuma ražība, ūdens ar rūsas daļiņām un metālisku piegaršu, trūkst ūdens daudzo nogulšņu dēļ, īss urbuma sūkņa kalpošanas laiks, mikrobioloģisks piesārņojums urbumā, sastāvējies ūdens ar nepatīkamu smaku - tā ir tikai daļa no problēmām, kas var rasties akas vai urbuma novecošanās dēļ.
Risinājums: urbumu rehabilitācija!
S kalošana ar ūdens gaisa/maisījumu jeb air-lift metodi, izmantojot jaudīgu gaisa kompresoru, un ķīmiska attīrīšana/dezinfekcija, izmantojot speciālu līdzekli Carela® Bio Plus forte. Skalošana ar ūdens/gaisa maisījumu nodrošina nogulšņu mehānisku atraušanu no urbuma sieniņām un izskalošanu, savukārt līdzeklis Carela® Bio Plus forte ķīmiski šķīdina dzelzs oksīda/hidroksīda (rūsas), mangāna oksīda, karbonātu, citas neorganiskas un organiskas nogulsnes, arī mikroorganismu apaugumu jeb bioplēvi, vienlaicīgi arī dezinficē.

Urbuma skalošana

Spiedbāku attīrīšana/dezinfekcija

Problēma: ūdens no urbuma nāk tīrs, bet pēc spiedbākas parādās nepatīkama smaka.
S piedbākā (spiedkatlā) ūdens necirkulē. Tā ir ideāla vieta, kur var vairoties baktērijas.
Risinājums: spiedbāku ķīmiskā skalošana, attīrīšana.
S piedbāku uzpildīšana ar attīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļa Carela® Bio-Des šķīdumu. Līdzeklis šķīdina dzelzs (rūsas) nogulsnes un sagrauj bioplēvi, kā arī reizē dezinficē pēc reakcijas laika (1 - 3 h) spiedbākas izskalo līdz ūdens ir tīrs.

Ūdenstorņu un rezervuāru attīrīšana/dezinfekcija

Problēma: nevēlamas nogulsnes, kas nokļūst apgādes tīklā pie patērētājiem
N ogulsnes ūdenim piedod smaku, metālisku piegaršu, rada labvēlīgu vidi slimību izraisošu mikroorganismu attīstībai mikrobioloģiskais piesārņojums
Risinājums: regulāra rezervuāru tīrīšana un dezinfekcija
N ogulšņu izsūknēšana un izcelšana, iekšējās virsmas nomazgāšana iekšējās virsmas attīrīšana/dezinfekcija, izmantojot speciālu līdzekli Carela® Bio Plus. Līdzeklis attīra virsmu no dzelzs (rūsas) nogulsnēm, sagrauj bioplēvi un reizē dezinficē. LIKUMDOŠANA! Ūdenstorņu un rezervuāru attīrīšanu/dezinfekciju paredz likumdošana - MK noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 16.p.: „ūdensvada iekārtas (piemēram, rezervuārus, ūdenstorņus, spiedkatlus, nostādinātājus) mazgā, tīra un dezinficē [...] profilaktiski ne retāk kā divas reizes gadā”

Ūdenstorņu tīrīšana

Apgādes tīklu ūdensvadu attīrīšana/dezinfekcija

Veicam gan maģistrālo tīklu, gan privātmāju apgādes un iekšējo tīklu skalošanu
L ai novērstu dzelzs nogulšņu, katlakmens un nevēlamu mikroorganismu radītās problēmas, veicam dzeramā ūdens, karstā ūdens un apkures sistēmu attīrīšanu/ķīmisko skalošanu. Veicam arī atsevišķas sistēmas daļas, piemēram, radiatoru, silto grīdu, apkures katla, boilera, siltummaiņa vai atsevišķa stāvvada attīrīšanu/skalošanu. Darbos izmantojam speciālus attīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļus Carela® no Vācijas, kas šķīdina dzelzs, rūsas, katlakmens, organiskās un cita veida nogulsnes, kā arī reizē dezinficē. Darbu laikā veicam sistēmu ķīmisko skalošanu, kas nodrošina vislabākos rezultātus, lai izšķīdinātu un izskalotu nogulsnes.
Problēma: nogulsnes ūdensvados
P ie patērētājiem ūdens nonāk ar paaugstinātu duļķainību un dzelzs koncentrāciju, sabojāta santehnika, veļa pēc izmazgāšanas ir iedzeltena, ātri aizsērē jebkura tipa ūdens filtri un krānu sietiņi, dažreiz nosprostojas arī iekšējie ūdensvadi, nogulsnes rada labvēlīgu vidi slimību izraisošu mikroorganismu attīstībai ūdensvados, mikrobioloģiskais piesārņojums ūdensvados
Risinājums: apgādes tīkla regulāra skalošana
A pgādes tīklu profilaktiska attīrīšana/dezinfekcija, izmantojot speciālu līdzekli Carela® Bio-Des. Līdzeklis šķīdina dzelzs (rūsas) nogulsnes un sagrauj bioplēvi, kā arī reizē dezinficē ūdensvadu skalošana duļķainības problēmas atrisināšanai (plānota un kontrolēta vienvirziena ūdensvadu skalošana – nogulšņu uzduļķošana un izskalošana) apgādes tīklu dezinfekcija bez attīrīšanas efekta

Apgādes tīkla skalošana

Mikrobioloģiskā piesārņojuma novēršana

Problēma: mikrobioloģiskais piesārņojums
M ikrobioloģiskais piesārņojums var rasties ūdens ieguves vietā (artēziskajos urbumos, akās), attīrīšanas un uzglabāšanas iekārtās (filtros, ūdenstorņos, rezervuāros) vai apgādes sistēmā
Risinājums: dezinfekcija
P iedāvājam: ūdens analīžu rezultātu izvērtēšana un konsultācija palīdzība iedzīvotāju informēšanā (situācijai atbilstoša paziņojuma sagatavošana) palīdzība komunikācijā ar "Veselības inspekciju" mikrobioloģiskā piesārņojuma avota identificēšana un likvidēšana piesārņotās sistēmas attīrīšana/dezinfekcija