Ķīmiskie attīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

Kvalitatīvi, Vācijā ražoti attīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi. Varam piegādāt jebkurā daudzumā. Zvaniet.

Kas ir siltumsūkņa lietderības koeficients

Kas ir COP?

Siltumsūkņa efektivitātes koeficients
S iltumsūkņi darba procesā nerada kaitīgu vielu emisiju, neapdraud apkārtējo vidi. Lietojot zaļo elektroenerģiju vai siltumenerģiju no atjaunojamiem resursiem, siltumsūkņu sistēmas nodrošina 100% atjaunojamās enerģijas risinājumus apkures un dzesēšanas vajadzībām. Sistēmās kur papildus enerģija tiek nodrošināta no parastajiem (fosiliem) avotiem, atjaunojamās enerģijas daudzums ir starpība starp kopējo enerģijas patēriņu un papildus pievadīto enerģiju. Salīdzinot siltumsūkņu sistēmas, kuras kā enerģijas avotu izmanto gaisa vai zemes siltumu, ar gāzes kondensācijas katliem, primārās enerģijas ietaupījumus svārstās no 20-49%, kopējās enerģijas 67-79% un oglekļa emisijas samazinājums 49-68%. Lai nodrošinātu nepieciešamo enerģijas daudzumu siltumsūkņi izmantot 65-78% atjaunojamās enerģijas. Jo augstāka ir sistēmas kopējā efektivitāte, jo mazāks ir enerģijas patēriņš un mazākas darbības izmaksas un salīdzinošā emisija. Primāro energoefektivitāti lielā mērā ietekmē elektroenerģijas emisijas vērtība. Jebkurā gadījumā, siltumsūkņu tehnoloģijai ir zemākā kopējā emisija no visām apkures tehnoloģijām. Mūsdienu siltumsūkņi var sasniegt efektivitātes koeficientu 3-5, tas nozīmē, ka ar vienu vienību elektroenerģijas iegūst 3-5 vienības siltuma. Šo sakarību sauc par veiktspējas koeficientu (COP), ja šo koeficientu nosaka pilnai apkures sezonai, tad to sauc par sezonas veiktspēju (SPF).