Siltummaiņu skalošana

Visa veida un lielumu siltummaiņu atkaļķošana un ķīmiskā skalošana.

Kādēļ skalot dziļurbumu?

Vai jāskalo aka, ja tā vēl strādā?

Akas uzturēšanā ieguldītie līdzekļi vienmēr atmaksājas!
J ebkura aka savas darbības laikā aizsērē, filtrs apaug ar bioloģiskiem vai mehāniskiem nosēdumiem un aka zaudē atdevi. Tas savukārt ne tikai samazina izsūknētā ūdens daudzumu, bet saīsina sūkņa darba mūžu un palielina elektroenerģijas patēriņu. Ja netiek veiktas regulāras pārbaudes akas atdeves samazinājumu par 20 - 25% var pat nepamanīt. Bet šāds akas filtra aizaugums ir jau kritisks. Turklāt apaugums ar laiku pārakmeņojas, šādu apaugumu nav iespējams attīrīt ne ar kādām metodēm.

Šeit daži pasaulē atzīta aku novecošanās problēmas pētnieka Dr. Ph. Georga Houbena padomi:

 • 1

  Neekonomējiet uz akas projektēšanu un būvniecību, tas atmaksājas

 • 2

  Regulāri pierakstiet akas parametrus, veiciet pārbaudes (video, ķīmiskās, atdeves), salīdziniet datus

 • 3

  Zini savu ienaidnieku - bīstamākais jūsu akai ir kaļķa apaugums, bioloģiskais apaugums vai mehāniskās daļiņas?

 • 4

  Ja atdeve samazinās par 15-20% - jāskalo!

 • 5

  Neatliec skalošanu - ilgāk gaidīsi, grūtāk izskalot. "Nogalini kamēr nav izaudzis!" Ja apaugums sacietē, to nav iespējams izšķīdināt!

 • 6

  Katrs nākamais ieguvums pēc skalošanas ir īslaicīgāks, nākošā skalošana jāveic agrāk!

 • 7

  Neaizmirsti "pus cāli neizārstēt"! Ja aka zaudē vairāk kā 50% no atdeves, jādomā par jaunas akas urbšanu!